3. septembrī svētku noskaņā 2019./ 2020. akadēmisko studiju gadu uzsāka Latvijas Universitātes Alūksnes filiāle. Svētku noskaņu papildināja tas, ka šogad filiālē pirmajā kursā uzņemts vairāk studentu kā iepriekšējā gadā, arī kopējais skaits ir lielāks.

Studentus un pasniedzējus sveica LU Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe, Alūksnes un Balvu novadu domju priekšsēdētāju vietnieki Aivars Fomins un Anita Petrova, Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. Pasākumu emocionālu vērta E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolnieces Paulas Pūpolas dziesmas.

Šajā dienā filiālē tika atklāta J. K. Broces ceļojošā izstāde un kuplais klātesošo skaits ar interesi noklausījās zinātniskos lasījumus, ar kuriem uzstājās Liepājas Universitātes rektore, profesore, novadniece Dace Markus, LU akadēmiskās bibliotēkas direktore, Dr. h. c. philol. Ventra Kocere, izpilddirektors Valdis Mazulis un  Alūksnes muzeja direktore Diāna Pelaka.
Izstādi iespējams apmeklēt līdz 29. septembrim.

Foto no laikraksta "Alūksnes un Malienas Ziņas" arhīva.
 

Dalīties