Vēlamies pateikties par piedalīšanos pirmās studiju dienas svinīgajā pasākumā!

Paldies studentiem par košajiem ziediem, kā arī LU docētājām Irinai un Vladislavai par skaistajiem vēlējumiem!

Paldies Jēkabpils Valsts ģimnāzijas duetam Sandrai un Megijai par skanīgo priekšnesumu.

 

Lai zinību pilns jaunais studiju gads!

 

Dalīties