Rudenīgi saulainā sestdienā, 21. septembrī, LU Jēkabpils filiālē pie docētājas Daigas Kalējas-Gasparovičas

studiju priekšmetā “Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika” tika apgūta krāsu teorija un tehniskie paņēmieni radošo darbu ideju realizēšanā, kultūras izpratnē un pašizpausmes mākslā.

"Skolotājam ir jāzina mākslas saturs un kā to piedāvāt bērniem, lai tas kļūtu personīgi nozīmīgs", uzsvēra docētāja.

Kopīgu gandarījumu dod zināšanām piepildīta studiju diena!

Dalīties