Septembra nogalē Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā Priekuļos notika Vidzemes reģiona diskusija par pieaugušo izglītības aktualitātēm, par programmu piedāvājumu, par izglītības kvalitāti un tās kritērijiem un karjeras atbalsta sistēmu.

Projekta “EPALE” komunikācijas koordinatore D. Jāņkalne diskusijas dalībniekus iepazīstināja ar pieaugušo izglītības atbalsta platformu Latvijā. Par aktualitātēm pieaugušo izglītībā runāja Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve L. Strode, par neformālās izglītības kvalitātes jautājumiem – A. Zaļaiskalne. Visiem diskusijas dalībniekiem bija iespēja piedalīties darba grupās un paust savu viedokli pieaugušo izglītības politikas attīstībā Vidzemē, atbalsta nodrošināšanā izglītībai mūža garumā un pielāgotas mācīšanās piedāvājuma kvalifikācijas ieguvei nodrošināšanā.
No Latvijas Universitātes diskusijā piedalījās Madonas filiāles direktore L. Kostjukova un Cēsu filiāles direktore M. Raudziņa.

Dalīties