16. oktobrī Cēsu filiālē notika kvalifikācijas eksāmens mācību priekšmetu metodikās. To īstenot 5. kursa trīspadsmit studentēm palīdzēja filiāles sadarbības skolas – Pastariņa sākumskolas 3. klašu skolēni, kuri aktīvi darbojās, realizējot topošo skolotāju izvirzītos uzdevumus dažādās mācību priekšmetu stundās. Darba dienas izskaņā ar pašu veidotiem radošiem darbiem dažādās tehnikās un smaidu sejā skolēni devās mājup. Savukārt visas studentes atzina, ka šāds eksāmena veids bagātina līdzšinējo pieredzi, jo no katras kolēģa novadītās mācību stundas varēja gūt kādu jaunu atziņu. Paldies programmas direktorei Anitai Peterei un programmas mācībspēkiem.

 

Dalīties