Otrdien, 15. oktobrī, Madonas novada bibliotēkā, Latvijas Universitātes (LU) simtgades jubilejas programmas pasākumā, tika atklāta ceļojošā izstāde “Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā”.

 

Ar prieku un gandarījumu par šo unikālo notikumu Madonā klātesošos sveica LU Madonas filiāles direktore Lolita Kostjukova, LU Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe, Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, Madonas novada bibliotēkas direktore Imelda Saulīte, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktore Līvija Zepa un Izglītojošā darba nodaļas vadītāja Zane Grīnvalde.

Pasākumā klātesošos ar savu klātbūtni pagodināja LU 1952. gada absolvents, vairāku grāmatu autors, enerģētiķis Harijs Jaunzems, kurš par profesionālo ieguldījumu ir apbalvots ar Atzinības krusta Pirmās pakāpes goda zīmi, goda zīmi “Latvijas nopelniem bagātais enerģētiķis” un ir Aizkraukles Goda pilsonis. Absolvents dalījās atmiņās par studiju laiku, uzsverot izglītības īpašo nozīmi viņa profesionālās darbības novērtējumā. Jaunzema kungs sākotnēji ir bijis celtnieks, pēc tam - Daugavas HES kaskādes galvenais inženieris un šajā svētku dienā LU Madonas filiālei dāvāja aprakstu krājumu “Ievērojami Latvijas elektroenerģētiķi.

Pasākuma pirmajā daļā izstādes dalībniekiem bija iespēja klausīties zinātniski pētnieciskus un praktiskus lasījumus, tā paplašinot savu redzesloku un zināšanas. Ar zinātnisko lasījumu uzstājās LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors, vadošais pētnieks Māris Bērziņš ar tēmu “Demogrāfijas un migrācijas izaicinājumi Latvijā, Vidzemē un Madonas novadā”, pētījuma dati no Valsts pētījuma programmas projekta "Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem". Par J. K. Broces devumu Latvijas novadpētniecībā uzstājās LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, savukārt LU Akadēmiskās bibliotēkas izpilddirektors Valdis Mazulis uzstājās ar lasījumu “J. K. Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcijas digitalizācija”, LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece, vēstures doktore Anete Karlsone iepazīstināja ar lasījumu “J. K. Broces zīmējumi kā avots apģērba vēstures pētniecībā” un LU Madonas filiāles 2018. gada absolvente Žanna Pērkone prezentēja tēmu “4–5 gadus vecu bērnu radošuma veicināšana tēlotājdarbībā (zīmēšanā) pirmsskolā”.

Otrajā daļā, viesi tika aicināti uz bibliotēkas Konferenču telpu, kur tika aplūkota unikālā, 15 pasaules valstis un Latviju apceļojusī izstāde ar senatnes liecībām – mākslinieka, novadpētnieka un filosofa J.K. Broces 17. gadsimtā detalizēti zīmētās celtnes, iedzīvotāji, viņu nodarbošanās, sniegtie apraksti. Pie kafijas tases pētniekiem un izstādes apmeklētājiem raisījās sarunas par mākslu, novadpētniecību, kultūrvēsturisko liecību saglabāšanu nākamajām paaudzēm un pieredzes stāsti par tēlotājdarbības (zīmēšanas) nozīmi bērnu radošuma veicināšanā.

Pēc ieraksta atstāšanas bibliotēkas Viesu grāmatā, par godu Alma Mater simtajai jubilejai, pasākuma apmeklētāji tika aicināti uz Latvijas Universitātes simbola – ozola – iestādīšanu turpat, Mīlestības graviņā, netālu no novadnieces Ilzes Indrānes simboliskās Lazdu laipas.  Apliecinot labu gribu un mīlestību pret vidi, stādīšanas laikā Sarkanais ozols (`Quercus rubra`) no ikviena saņēma gan vēlējumus augt dižam, ar spēcīgām saknēm, kuplu vainagu, būt bagātam ar zīlēm (riekstiem) un bišu spietiem, gan arī kopīgi dziedāto tautasdziesmu “Upe nesa ozoliņu”.

Pateicībā ikvienam un ar gandarījumu par padarīto –

Lolita Kostjukova
Latvijas Universitātes Madonas filiāles direktore

 

Dalīties