19. oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Madonas filiālē notika LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra (LU BVEF VUMV) kursu "Komandas darba vadīšanas ABC" pirmā nodarbībā, kurā klausītāji ieguva teorētiskas zināšanas un nostiprināja prasmes komandas darba vadīšanā, apzināja tās potenciālu, definēja mērķus un, izmantojot spēļu elementus, veicināja sadarbību starp mācību procesā izveidoto komandu locekļiem. Kā jau pašā nodarbības sākumā pasniedzējs, "Sense of Team" treneris un koučs Daniēls Godiņš norādīja: "Te nebūs nekāda sēdēšana!"

To, ka pirmā mācību diena ir bijusi piepildīta, apliecināja kursantu atzinīgie vārdi un aplausi pasniedzējam un ikvienam, kam pateicoties, varējām LU Madonas filiālē noorganizēt šādus kursus. 

Līdz pat 14. decembrim, šajos kursos klausītāji Madonas filiālē ieradīsies no daudziem novadiem: no Madonas un novada (Aronas pagasta, Sarkaņu pagasta, Aiviekstes, Ozoliem, Ļaudonas, Praulienas), Cesvaines, Lubānas, Aizkraukles pagasta, Gulbenes, Jēkabpils, Kokneses, Kūku pagasta un pat no Līvāniem!

Paldies par jauniegūtajām zināšanām un uz tikšanos nākamajās septiņās sestdienās, no plkst. 10.00, kad par komandu, vadītājiem un līderiem, komunikāciju, lēmumu pieņemšanu, atgriezenisko saiti un stresa vadību sarunās un situācijās uzzināsim vēl vairāk no biznesa un personības attīstības konsultantes Vēsmas Uzuleņas, Vitālija Šveisberga, SIA "Vadības konsultācijas" vadītāja un LU BVEF profesora Andreja Cekula.

Kursi “Komandas darba vadīšanas ABC” notiek Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Dalīties