Līgatne – viena no skaistākajām Vidzemes mazpilsētām – 22. oktobrī pulcēja plašu interesentu loku, lai kopā ar Valsts pētījumu programmas projekta “DemoMig“ pētniekiem un Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem veidotu nākotnes Vidzemes demogrāfisko portretu. Projekta vadītāja profesore Zaiga Krišjāne un dažādu jomu eksperti no Latvijas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes dalījās gūtajās atziņās, lai izvērtētu un rastu risinājumus migrācijas un demogrāfijas izaicinājumiem: iedzīvotāju novecošanās, kvalificēta darba spēka trūkums, mūžizglītība un pārkvalificēšanās iespējas. Katram ideju darbnīcas dalībniekam bija dota iespēja paust savu redzējumu. Pasākums notika Līgatnes pasākumu centrā "Zeit", kas sevi pieteikusi kā radošu vietu, kur būt kopā.

Dalīties