Latvijas Universitātes (LU) 76. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 15. martā Cēsu internātpamatskolā – attīstības centrā, notika LU Cēsu filiāles organizētā zinātniski lietišķā konference “Sociālo prasmju sekmēšana pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.” Jāpiebilst, ka Cēsu internātpamatskola – attīstības centrs jau daudzus gadus ir Cēsu filiāles sadarbības partneris. Konferencē piedalījās pedagogi un Cēsu filiāles studenti no visa Vidzemes reģiona.

LU asociētā profesore Ieva Bite un LU doktorante Inese Lapsiņa prezentēja pirmsskolas un sākumskolas bērnu uzvedības korekcijas programmu STOP 4-7”, kas Latvijā tiek izmantota jau trīs gadus. Attīstības centra psiholoģes Iveta Lukjanova un Zinta Biseniece meistarīgi ar konkrētu piemēru palīdzību atklāja sociālo prasmju sekmēšanas iespējas, izmantojot “Marte Meo” metodi un  attīstību veicinošu komunikāciju.

KBT terapeite Baiba Griščuka kopā ar Cēsu Jaunās sākumskolas skolotājām iepazīstināja ar emociju regulācijas un sociālo prasmju veidošanas bērniem praktisko pieredzi, teorētiskās atziņas tika ilustrētas ar praktiskiem piemēriem. LU pētniece, doktorante Irēna Trubina atklāja konferences dalībniekiem kā ar interesantiem kustību vingrinājumiem un vienkāršām muzikālām nodarbēm var interešu izglītībā sekmēt dažāda vecuma izglītojamo sociālās prasmes.

Pēc konferences dalībnieku anketās tika akcentēts, ka gūtas ļoti vajadzīgas un noderīgas teorētiskās zināšanas, kas papildinātas ar praktiskiem piemēriem no ikdienas situācijām, kā arī lektoru daudzveidīgā prasme dažādās situācijās iesaistīt dalībniekus.

Dalīties