Novembra nogalē Latvijas Universitātes (LU) Madonas filiālē, ar kursantu patstāvīgi izstrādāto pētījuma prezentāciju, noslēdzās 72 stundu B programmas kursi "Pedagoģiskās darbības pamati".

Kursos klausītāji uzzināja vairāk par pedagoģiskās kultūras veidošanos mācību iestādēs, socializācijas un audzināšanas procesu mijattiecībām, par daudzkultūru sabiedrību un iekļaujošās izglītības būtību, aplūkoja vecumposmu psiholoģisko raksturojumu un mācīšanās īpatnības dažādos vecumposmos, mācību organizācijas pedagoģiskos psiholoģiskos un sociālos nosacījumus, izzināja konfliktoloģijas teorijas un risinājumus dažādās situācijās, apguva moderno tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā, kā arī uzzināja par pedagoģisko zinātņu sistēmu un zinātnisko pētniecību un kursus noslēdza ar refleksiju par mācīšanās procesu un rezultātu.

 

Kursu mērķauditorija - personas ar vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, kurām ir nepieciešama pedagoģiskā izglītība, programmas apguves rezultātā saņēma Sertifikātu par tiesībām veikt pedagoģisko darbību, atbilstoši Ministru kabineta 14.09.2018. noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" skatīt: šeit! 

Kursi “Pedagoģiskās darbības pamati” LU Madonas filiālē tika organizēti sadarbībā ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centru (PPMF PPIC). Paldies centra direktora vietniecei Ritai Ābelei par organizāciju un pasniedzējiem: Staņislavai Mārsonei (programmas direktore), prof. Beatrisei Garjānei, asoc. prof. Airisai Šteinbergai, docentei Ingunai Lācei, lektoram Kasparam Kirim par veltīto laiku izglītošanai sestdienās, sniegtajām zināšanām un pieredzi! Paldies Madonas pilsētas vidusskolas direktorei Inesei Strodei par kursiem atvēlētajām telpām un tehnoloģijām.

UZMANĪBU INTERESENTIEM!

NĀKAMOS KURSUS PLĀNOJAM organizēt jau 2020. gada pavasarī, līdzko būs pieteicies nepieciešamais klausītāju skaits.

Papildu informācija un pieteikšanās: madona@lu.lv; 29146912.

 

Dalīties