Andrejdienas lekcijas Madonas filiāles studentiem pagājušas izzinošas, aktīvas un priecīgas. Studiju programmas "Pirmskolas izglītības skolotājs" studentes kursā "Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika" (docētāja pedagoģijas doktore un māksliniece Daiga Kalēja-Gasparoviča) izzināja dažādus mākslas veidus, to nozīmi pirmsskolas vecuma bērnu attīstībā un mākslas procesa vadīšanā.

 

Savukārt studiju programmas "Sporta treneris" topošie diplomētie treneri kursos "Vieglatlētika un sporta spēles" un "Vispārējā fiziskā sagatavotība" apguva vieglatlētikas, florbola, handbola un volejbola teorijas pamatus, tehnisko un taktisko izpildījumu, veica treniņu un sacensību procesu plānošanu, analizēja un vērtēja treniņa slodžu apjomu un intensitāti, kā arī izzināja metodiku biomotoro spēju attīstīšanai. Sestdienas nodarbībā studenti docētājam Rihardam Parandjukam prezentēja sagatavoto mājasdarbu - individuāli treniņi noteiktā sporta veidā. Paši studenti teic, ka šī praktiskā nodarbība esot bijusi ļoti vērtīga, pozitīva un tik spraiga, ka otrā dienā pat sāpējuši muskuļi.

Jaunas un vērtīgas atziņas kursanti paņēma līdzi savā profesionālajā un privātajā dzīvē no kursiem "Komandas darba vadīšanas ABC" pasniedzējas, biznesa un personības attīstības konsultantes Vēsmas Uzuleņas (SIA "Laba Doma") - par apliecinošu un cieņpilnu uzvedību, pozitīvu atgriezenisko saiti, par savu spēju uzklausīt un par dažādiem uzvedības scenārijiem. Nodarbība bijusi tik interesanta, ka tā ieilgusi arī pēc nodarbības beigām, pasniedzējai atbildot uz individuāli uzdotiem klausītāju jautājumiem.

Redz, tik piesātināta Madonas filiālē ir sestdiena!

Paldies par dāvātajiem ziediem un aicinām baudīt ziemīgo Madonu arī vakaros, pēc lekcijām!

 

 

 

Dalīties