Piektdien, 21. februārī, svinīgā un emocionālā pasākumā Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) ziemas izlaidumā diplomus saņēma vairāk nekā 500 absolventi, tostarp diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju "Pirmsskolas izglītības skolotājs" saņēma vienpadsmit Madonas filiāles absolventes.

Svinīgo pasākumu atklāja LU prorektora p.i. humanitāro un izglītības zinātņu jomā prof. Ina Druviete, kam sekoja kopīga Latvijas valsts himnas dziedāšana, ērģeļu pavadījumā. Turpinājumā klātesošos sveica PPMF dekāne prof. Malgožata Raščevska.
Īpašs bija diplomu saņemšanas brīdis, jo tos pasniedza un personīgu vēlejumu teica programmas direktore Antra Randoha, prof. Ina Druviete un prof. Malgožata Raščevska.
LU Madonas filiāles absolventes un klātesošos sveica filiāles direktore Lolita Kostjukova, vēlot būt neatlaidīgām, nepārtraukti izglītoties un sasniegt izvirzītos nākamos mērķus.
Par izrādīto pašiniciatīvu arī ārpus studiju procesa, absolventu kursa vecākajai Lindai tika dāvināts lietussargs ar LU simboliku. Dāvanai bija ne vien praktiska, bet arī simboliska nozīme – "pacelt pāri ikdienībai, vai pabikstīt gulošos akmeņus, lai zem tiem sāktu tecēt ūdens." 
Filiāles direktore nolasīja Madonas filiāles pedagogu pirmā kursa sagatavoto apsveikumu un vēlējumu: “[..] Vienīgais veids, kā katru dienu paveikt savu darbu lieliski, ir mīlēt to, ko dari. Lai šodienas prieks par sasniegto, iedvesmo mērķtiecīgi doties tālāk! Bet ja vēl neesiet atraduši savu patieso mērķi – turpiniet meklēt! Nesamierinieties! Sekojiet saviem sapņiem! Nekad nepārstājiet mēģināt! Nekad nepārstājiet mācīties! [..]”
Madonas filiāles absolventus un Universitāti sveica arī LU absolvente, Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājas vietniece Sarmīte Jansone, savā svētku uzrunā uzsverot izglītības un universitātes nozīmi speciālistu sagatavošanai reģionos.
Gan Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” un “Priedīte”, gan Ļaudonas “Brīnumdārzs”, gan Lizuma vidusskolas pirmsskolas kolektīvi var lepoties ar jaunajām diplomētajām pirmsskolas izglītības skolotājām. Lai absolventēm, kuras vēl nav uzsākušas darbu pirmsskolā, studiju laikā iegūtais paver vēl plašākas perspektīvas, izvēloties savu profesiju!
Paldies absolventēm par uzticību LU Madonas filiālei, krāšņajiem ziediem un patīkamo pārsteigumu!
Paldies programmas direktorei Antrai Randohai par programmas realizāciju Madonā, Docētājiem, kuri pašaizliedzīgi sestdienās no Rīgas devās uz lekcijām Madonā, metodiķēm Tatjanai un Dinai, gan šoferiem Mārtiņam, Guntim un Ērikam, gan Madonas pilsētas vidusskolas direktorei Inesei Strodei un skolas dežurantiem par telpu nodrošinājumu studiju procesam! Paldies PII “Priedīte” vadītājai Gitai Lancmanei par piedalīšanos Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijā!

Foto: 1. attēls – Madonas filiāles absolventes (foto I. Vibule); 2. attēls – no kreisās: Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājas vietniece Sarmīte Jansone, LU LLPF dekāne prof. Malgožata Raščevska un LU Madonas filiāles direktore Lolita Kostjukova

Dalīties