„Man prieks, ka no Anglijas varēju atgriezties lepna un ar pašapziņu, jo kursos gan Igaunijas, gan Spānijas, Anglijas un Francijas pedagogi ar interesi ieklausījās ne tikai angļu profesoru, bet arī manās idejās, kā vadīt stundas bērniem ar mācīšanās traucējumiem. Klausītājus tā pārsteidza idejas, kuras īstenoju Latvijas skolā, ka katrs centās dzirdēto pierakstīt, lai turpmāk izmantotu manis pārbaudīto,” tā Maritas Kaņepes rakstā „Latvijas skolotāja pārsteidz profesorus” pieredzē dalās Cēsu filiāles absolvente, Cēsu internātpamatskolas attīstības centra angļu valodas skolotāja Inese Aide, stāstot par piedzīvoto tālākizglītības kursos Anglijā, kad no kursu klausītājas kļuva par pasniedzēju, apliecinot savu pieredzi, spējas un talantu darbā, mācot bērnus ar īpašām vajadzībām.

"Mēs ļoti lepojamies ar savu absolventi, skolotāju Inesi Aidi, viņa ir viena no mūsu filiāles pirmajām absolventēm," priekā dalījās Cēsu filiāles direktore Mārīte Raudziņa un aicināja uzzināt vairāk, izlasot M.Kaņepes rakstu „Latvijas skolotāja pārsteidz profesorus”, kas publicēts 10. janvāra laikrakstā „Druva”.

 

Dalīties