Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Iveta Vējones kundze otrdien, 2017. gada 17. oktobrī, reģionālajā darba vizītē apmeklēja Kuldīgas novadu. 

Vizītes laikā Valsts prezidents tikās ar Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu un novada Domes deputātiem, kā arī ar uzņēmumu un iestāžu vadītājiem, lai iepazītos ar novada aktuālajiem jautājumiem.

Prezidentu interesēja arī jautājums par izglītības piedāvājumu un novada iedzīvotāju iespējām izglītības jomā. Kuldīgas novada Domes deputāte, Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāles direktore Ruta Karloviča iepazīstināja klātesošos ar filiāles darbību, studiju programmām, studentu skaitu. Prezidents bija patīkami pārsteigts, ka uz Kuldīgu studēt dodas studenti no 15 novadiem, ne tikai no Kurzemes.
Izglītības nozīmi tikšanās laikā akcentēja arī uzņēmēji, jo atzina, ka nākotnē arvien vairāk tiks investēts ražošanas iekārtu modernizēšanā, līdz ar to darba tirgū palielināsies pieprasījums pēc augsti kvalificētiem darbiniekiem, bet samazināsies - pēc mazkvalificēta darbaspēka.
Tika secināts, ka  nozīmīga loma ir pašvaldības vēlmei un spējai radīt uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi, piemēram, izveidojot nepieciešamo infrastruktūru.

Dalīties